ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ក្នុងពិភពលោកខាងមើលរឿងអាសអាភាសដោយវេនតាអេឡិចត្រូនិច VR ច្រើនជាងគេ | Khmer-note.com

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ក្នុងពិភពលោកខាងមើលរឿងអាសអាភាសដោយវេនតាអេឡិចត្រូនិច VR ច្រើនជាងគេ

ម៉ាឡេស៊ី៖ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា VR គឺជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើអោយមនុស្សមើលទៅដូចស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍ពិត។ មនុស្សភាគច្រើនយកឧបករណ៍វេនតាអេឡិចត្រូនិចនេះមកធ្វើជាឧបករណ៍សំរាប់លេងហ្គេម ឫ ុមើលខ្សែភាពយន្ដលក្ខណៈ 3D ប៉ុន្ដែប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេនតាអេឡិចត្រូនិច VR នេះដើម្បីមើលរឿងអាសអាភាសទៅវិញ។

យោងតាមគេហទំព័ររឿងអាសអាភាស PornHub បានអោយដឹងថា៖ រឿងអាសអាភាសចំនួន២៦០០រឿងដែលជារឿងអាចពាក់វេនតាអេឡិចត្រូនិច VR មើលបាន តាមរយៈការធ្វើសិ្ថតិក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទូទាំងប្រទេសចូលមើលរឿងអាសអាភាសដោយពាក់វេនតានេះចំនួន៥០០០០០ដង នេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់។ ដោយសារតែការពាក់វែនតាអេឡិចត្រូនិច VR នេះមើលរឿងអាសអាភាសអាចធ្វើអោយពួកគេដូចជាស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងពិតអញ្ចឹង។ តាមការព្យាករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរឿងអាសអាភាស PornHub បានអោយដឹងថា៖ ក្នុងបណ្ដារប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ ប្រទេសថៃជាប្រទេសទី១ក្នុងពិភពលោកដែលមើលរឿងអាសអាភាសពាក់វែនតាអេឡិចត្រូនិច VR នេះច្រើនជាងគេ, បន្ទាប់មកប្រទេសភីលីពីនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកទស្សនាវីដេអូអាសអាភាសច្រើន។

តាមការធ្វើសិ្ថតិបានអោយឃើញថា ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺជាតំបន់លេខមួយក្នុងពិភពលោកដែលសំបូរទៅដោយអ្នកមើលរឿងអាសអាភាសច្រើនជាងគេ។

malaysia-ranked-8th-country-in-the-world-that-watches-vr-porn-the-most-world-of-buzz-2 malaysia-ranked-8th-country-in-the-world-that-watches-vr-porn-the-most-world-of-buzz-4

បុត្រ

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ Worldofbuzz

 

មតិ