បឹកកេតអង្គរឡើងទៅវគ្គចែកពូលខណៈដែលយកឈ្នះ Lao Toyota ក្នុងលទ្ធផល ១-០ | Khmer-note.com

បឹកកេតអង្គរឡើងទៅវគ្គចែកពូលខណៈដែលយកឈ្នះ Lao Toyota ក្នុងលទ្ធផល ១-០

ការប្រកួតវគ្គជម្រុះ AFC Cup 2017 រវាងក្លឹបបឹងកេតអង្គរ ប៉ះជាមួយនឹង Lao Toyota ពេលបានដឹងលទ្ធផលហើយ ក្រុមបឹងកេតអង្គរបានបន្ដដំណើរទៅវគ្គចែកពូលបន្ដទៀត ខណៈដែលបឹងកេតអង្គរ យកឈ្នះ Lao Toyota ក្នុងលទ្ធផល ១-០។ ក្នុងការប្រកួតទាំងពីរជើងសរុបលទ្ធផលមក ក្រុមបឹងកេតអង្គរ ២-១ Lao Toyota។ នេះគឺជាប្រវិត្តសាស្រ្តថ្មីសំរាប់ក្លឹបបឹងកេតអង្គរដែលបានឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់អាសីុ AFC Cup ចូលទៅវគ្គចែកពូល។ ការប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ Lao Toyota ថ្ងៃនេះកីឡាករជប៉ុន Tomoki ជាអ្នកជួយនាំសំណាងអោយបឹងកេតកក់កៅអីទៅវគ្គចែកពូលក្នុងពានរង្វាន់ AFC Cup 2017។

16427614_1429106930467730_8615299764946828057_n

បុត្រ

ខ្មែរណូត

មតិ